Miejsce w cyklu GP2018 Nazwisko imię 15.04.2018 22.04.2018 13.05.2018 14.10.2018 GP 2018 punkty
1 Jankiewicz Piotr 3 3 1 1 5
2 Dzięgielewski Andrzej 6 1 4 2 7
3 Polakowski Zbigniew 1 4 3 5 8
4 Klimaszewski Julian 2 5 9 8 15
5 Ingielewicz Wiesław 4 6 6 30 16
6 Rutkowski Edward 13 2 30 4 19
7 Kapusto Wojciech 17 30 2 7 26
8 Rutkowska Halina 15 8 30 3 26
9 Gąsiewski Piotr 14 21 7 7 28
10 Gdowik Antoni 11 12 11 6 28
11 Bądkowski Artur 30 10 10 9 29
12 Tymicki Karol 30 7 8 30 45
13 Kopyciński Stanisław 12 30 5 30 47
14 Kwilosz Sławomir 5 30 30 21 56
15 Giedrys Grzegorz 19 11 30 30 60
16 Kobuz Marcin 18 13 30 30 61
17 Maciejewski Maciej 7 30 30 30 67
18 Toruński Rafał 8 30 30 30 68
19 Pachulski Marek 30 9 30 30 69
19 Różański Łukasz 9 30 30 30 69
21 Czekawy Zbigniew 30 30 30 10 70
21 Makarewicz Paweł 10 30 30 30 70
23 Giedo Jan 16 30 30 30 76
24 Giedrys Tadeusz 30 21 30 30 81
24 Kulesza Roman 21 30 30 30 81
24 Odrowski Paweł 30 30 30 21 81
24 Weraksa Benedykt 21 30 30 30 81

 

 

W dniu 23 lutego 2020, o godzinie 8.45 w sali kinowej Braniewskiego Centrum Kultury odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła nr 10 PZW w Braniewie za rok 2019

I-wszy termin rozpoczęcia zebrania – godzina 8.45

II-gi termin rozpoczęcia zebrania     - godzina 9.15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!

Informujemy że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał w dniu 24 lipca rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z dn.8.08.2017 r., poz.1510).

W myśl zawartych w tym rozporządzeniu zapisów, zmianie ulegają okresy ochronne dla następujących gatunków ryb poławianych w powierzchniowych wodach śródląd...owych:

1. Sum (Silurus glanis L.) – od 1 stycznia do dnia 31 maja;

2. Szczupak (Esox lucius L.) – od 1 stycznia do dnia 30 kwietnia;

3. Węgorz (Anguilla anguilla L.) – od 1 grudnia do dnia 31 marca.

W związku z tym Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego podjął w dniu 26 sierpnia br. uchwałę o zmianie w obowiązujących zapisach Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW w punktach dotyczących okresów ochronnych suma i węgorza. W przypadku szczupaka zapisy RAPR nie ulegają zmianie, gdyż są tożsame z wydanym rozporządzeniem. Oznacza to, że wydłużony okres ochronny dla szczupaka obowiązuje teraz na wszystkich śródlądowych wodach powierzchniowych w kraju, a nie jak dotychczas tylko tych użytkowanych przez PZW.

Pamiętać jednak należy, że zgodnie z Rozdz. VI pkt. 11. RAPR okręgi PZW w uzasadnionych przypadkach mają prawo do wydłużenia okresu ochronnego poszczególnych gatunków ryb.

Plan zarybień 2018 rok na wodach w naszej okolicy.

rz. Banówka

- pstrąg potokowy narybek wiosenny 1400 szt.

 

rz. Bauda

- jaź narybek letni - 2200 szt.

- kleń narybek letni - 2000 szt.

- pstrąg potokowy narybek letni 1400 szt.

- troć wędrowna wylęg - 10000 szt.

 

st. Bornity

- karaś pospolity kroczek - 40 kg

- karp kroczek - 300 kg

 

jez. Głębock

- lin kroczek - 80 kg

- sandacz narybek letni  - 15000 szt.

węgorz podchowany - 15 kg

 

r. Pasłęka nr 9

- boleń narybek - 20000 szt.

- jaź narybek letni - 25000 szt.

- kleń narybek letni - 10000 szt.

- pstrąg potokowy wylęg - 20000 szt.

- sandacz narybek letni - 50000 szt.

- szczupak wylęg - 300000 szt.

- węgorz podchowany - 3000 szt. (30 kg)

 

r. Pasłęka nr 10

- boleń narybek - 2000 szt.

- jaź narybek letni - 14300 szt.

- kleń narybek letni - 6700 szt.

- troć wędrowna wylęg - 100000 szt.

- troć wędrowna smolt - 2500 szt

 

j. Podgórz

- lin kroczek - 60 kg

- karaś pospolity kroczek - 40 kg

 

staw przy ulicy Długiej (Braniewo)

- karaś pospolity - 30 kg

- karp kroczek - 400 kg

- lin kroczek 20 kg

 

r. Wałsza

- jaź narybek letni - 12000 szt.

- pstrąg potokowy wylęg - 10000 szt.