Informujemy że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał w dniu 24 lipca rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z dn.8.08.2017 r., poz.1510).

W myśl zawartych w tym rozporządzeniu zapisów, zmianie ulegają okresy ochronne dla następujących gatunków ryb poławianych w powierzchniowych wodach śródląd...owych:

1. Sum (Silurus glanis L.) – od 1 stycznia do dnia 31 maja;

2. Szczupak (Esox lucius L.) – od 1 stycznia do dnia 30 kwietnia;

3. Węgorz (Anguilla anguilla L.) – od 1 grudnia do dnia 31 marca.

W związku z tym Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego podjął w dniu 26 sierpnia br. uchwałę o zmianie w obowiązujących zapisach Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW w punktach dotyczących okresów ochronnych suma i węgorza. W przypadku szczupaka zapisy RAPR nie ulegają zmianie, gdyż są tożsame z wydanym rozporządzeniem. Oznacza to, że wydłużony okres ochronny dla szczupaka obowiązuje teraz na wszystkich śródlądowych wodach powierzchniowych w kraju, a nie jak dotychczas tylko tych użytkowanych przez PZW.

Pamiętać jednak należy, że zgodnie z Rozdz. VI pkt. 11. RAPR okręgi PZW w uzasadnionych przypadkach mają prawo do wydłużenia okresu ochronnego poszczególnych gatunków ryb.

W dniu 13 maja 2018 roku odbędą się wędkarskie zawody spławikowe

o  Puchar Prezesa Koła PZW w Braniewie.

Miejsce zawodów – Kanał roboczy EW w Pierzchałach

Zapisy do godziny 600 na miejscu

Zawody na żywej rybie, obowiązkowe siatki.

Zaliczane do Grand Prix

W dniu 08-04-2018 roku organizujemy prace porządkowe na naszych łowiskach.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów.

Spotkanie o godzinie 8.00

- Sprzątanie brzegów rzeki Pasłęki - zbiórka Braniewo, okolice mostu koło stadionu (parasolki)

- jez. Pierzchalskie - zbiórka przy sklepie w Dąbrowie

- Staw Piekiełko i jez. Podgórz - zbiórka przy stawie Piekiełko

- jez. Szyleny - zbiórka przy jeziorze

- rzeka Pasłęka - zbiórka przy pompie nr 4

 

 

W dniu 15 kwietnia 2018 roku odbędą się wędkarskie zawody spławikowe

o  Puchar Burmistrza Miasta Braniewa.

Miejsce zawodów – ul. Skośna w Braniewie

Zapisy do godziny 630 na miejscu

Zawody na żywej rybie, obowiązkowe siatki.

Zaliczane do Grand Prix

Opłaty na 2018 rok można dokonać w siedzibie Koła w Braniewie, ul. Kościuszki 111.

Czynne w dniach:

28-12-2017 godzina 8.00 do 9.00

29-12-2017 godzina 8.00 do 9.00

30-12-2017 godzina 8.00 do 9.00

Od nowego roku zgodnie z godzinami otwarcia biura Koła PZW w Braniewie.

Zapraszamy