Witam.
Przypominam, że w niedzielę o godzinie 9.00 w sali kinowej braniewskiego BCK, ul. Gdańska, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW nr 10 w Braniewie oraz uroczystości 70-lecia zorganizowanego wędkarstwa w Braniewie. Zapraszam wszystkich członków naszego koła.

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KOŁA MIEJSKIEGO PZW NR10 W BRANIEWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11-02-2018r

...

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
3. Odczytanie i przyjęcie porządku i regulaminu obrad
4. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
5. Wybór Komisji mandatowej, uchwał i Przedstawienie sprawozdań z działalności za rok 2017
- Zarząd Koła,
- Sportowa,
- Finansowa
- Sąd Koleżeński
- Komisja Rewizyjna
- Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej
6. Sprawozdanie (o ważności zebrania), komisja mandatowa
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Przerwa
10. Przedstawienie Planu Działania na rok 2018 oraz Preliminarza na 2018 rok.
11. Dyskusja
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
13. Głosowanie jawne nad Planem Działania, Preliminarzem na rok 2018, uchwałami i wnioskami przedstawionych przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków
14. Zakończenie obrad WZS
15. Spotkanie w sali BCK z zaproszonymi Gośćmi / kawa herbata ciasto.

Końcowe wyniki GP.

Decyzją Zarządu PZW koło Braniewo, Cykl GP spławik 2017 rok został  zakończony. Na wynik końcowy GP składają się 3 najlepsze wyniki z  zawodów cyklu. Poniżej tabela końcowa. Tytuł Wędkarza Roku Koła PZW w Braniewie zdobył Kolega Piotr Jankiewicz, drugie miejsce zdobył Kolega Paweł Markiewicz, trzecie Andrzej Bąk. Gratulujemy wszystkim uczestnikom cyklu i zapraszamy na przyszły rok.

 

nr nazwisko imię 09.04.2017 23.04.2017 07.05.2017 09.07.2017 razem
1 Jankiewicz Piotr 1 3 5 1 5
2 Makarewicz Paweł 3 1 2 9 6
3 Bąk Andrzej 6 30 1 5 12
4 Dzięgielewski Krzysztof 2 7 6 4 12
5 Maciejewski Maciej 5 2 11 30 18
6 Dzięgielewski Andrzej 30 21 3 2 26
7 Rutkowska Halina 8 30 16 3 27
8 Gdowik Antoni 15 8 4 30 27
9 Gąsiewski Piotr 10 21 8 10 28
10 Polakowski Zbigniew 13 9 9 21 31
11 Kapusto Wojciech 21 4 7 30 32
12 Rutkowski Edward 11 30 14 11 36
13 Klimaszewski Julian 7 21 13 30 41
14 Giedrys Grzegorz 19 5 21 30 45
15 Kwilosz Sławomir 12 30 21 12 45
16 Giedo Jan 17 21 21 21 59
17 Jaworski Karol 4 30 30 30 64
18 Weraksa Benedykt 30 6 30 30 66
18 Pachulski Marek 30 30 30 6 66
20 Macholla Jurysław 30 30 30 7 67
21 Maciejewski Marcin 30 30 30 8 68
22 Toruński Zdzisław 9 30 30 30 69
23 Kaulbarsz Andrzej 30 30 10 30 70
24 Giedrys Tadeusz 20 30 21 30 71
25 Pecyna Andrzej 30 30 12 30 72
26 Kulesza Roman 21 21 30 30 72
26 Tymicki Karol 30 21 21 30 72
28 Kopyciński Stanisław 13 30 30 30 73
29 Kulikowski Ireneusz 30 30 15 30 75
30 Bądkowski Artur 16 30 30 30 76
31 Wikiera Jarosław 18 30 30 30 78
32 Jureko Witold 21 30 30 30 81
32 Kobuz Marcin 30 21 30 30 81
32 Madej Witold 21 30 30 30 81
32 Pełszyk Jerzy 30 21 30 30 81
32 Poznański Krzysztof 30 21 30 30 81
32 Puchalski Marek 30 21 30 30 81
32 Stankiewicz Jan 30 21 30 30 81
32 Szymczak Piotr 30 21 30 30 81
32 Wilkosz Edward 21 30 30 30 81
32 Słodkiewicz Edward 30 30 30 21 81

Plan zarybień 2018 rok na wodach w naszej okolicy.

rz. Banówka

- pstrąg potokowy narybek wiosenny 1400 szt.

 

rz. Bauda

- jaź narybek letni - 2200 szt.

- kleń narybek letni - 2000 szt.

- pstrąg potokowy narybek letni 1400 szt.

- troć wędrowna wylęg - 10000 szt.

 

st. Bornity

- karaś pospolity kroczek - 40 kg

- karp kroczek - 300 kg

 

jez. Głębock

- lin kroczek - 80 kg

- sandacz narybek letni  - 15000 szt.

węgorz podchowany - 15 kg

 

r. Pasłęka nr 9

- boleń narybek - 20000 szt.

- jaź narybek letni - 25000 szt.

- kleń narybek letni - 10000 szt.

- pstrąg potokowy wylęg - 20000 szt.

- sandacz narybek letni - 50000 szt.

- szczupak wylęg - 300000 szt.

- węgorz podchowany - 3000 szt. (30 kg)

 

r. Pasłęka nr 10

- boleń narybek - 2000 szt.

- jaź narybek letni - 14300 szt.

- kleń narybek letni - 6700 szt.

- troć wędrowna wylęg - 100000 szt.

- troć wędrowna smolt - 2500 szt

 

j. Podgórz

- lin kroczek - 60 kg

- karaś pospolity kroczek - 40 kg

 

staw przy ulicy Długiej (Braniewo)

- karaś pospolity - 30 kg

- karp kroczek - 400 kg

- lin kroczek 20 kg

 

r. Wałsza

- jaź narybek letni - 12000 szt.

- pstrąg potokowy wylęg - 10000 szt.

 

 

 

 

 

Informujemy że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał w dniu 24 lipca rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z dn.8.08.2017 r., poz.1510).

W myśl zawartych w tym rozporządzeniu zapisów, zmianie ulegają okresy ochronne dla następujących gatunków ryb poławianych w powierzchniowych wodach śródląd...owych:

1. Sum (Silurus glanis L.) – od 1 stycznia do dnia 31 maja;

2. Szczupak (Esox lucius L.) – od 1 stycznia do dnia 30 kwietnia;

3. Węgorz (Anguilla anguilla L.) – od 1 grudnia do dnia 31 marca.

W związku z tym Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego podjął w dniu 26 sierpnia br. uchwałę o zmianie w obowiązujących zapisach Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW w punktach dotyczących okresów ochronnych suma i węgorza. W przypadku szczupaka zapisy RAPR nie ulegają zmianie, gdyż są tożsame z wydanym rozporządzeniem. Oznacza to, że wydłużony okres ochronny dla szczupaka obowiązuje teraz na wszystkich śródlądowych wodach powierzchniowych w kraju, a nie jak dotychczas tylko tych użytkowanych przez PZW.

Pamiętać jednak należy, że zgodnie z Rozdz. VI pkt. 11. RAPR okręgi PZW w uzasadnionych przypadkach mają prawo do wydłużenia okresu ochronnego poszczególnych gatunków ryb.