Regulamin Wędkarz Roku 2019

Krzysztof Dzięgielewski

Regulamin Wędkarz Roku 2019

 

REGULAMIN WĘDKARZ ROKU KOŁA PZW NR 10 PZW w BRANIEWIE
1. Zarząd Koła przeprowadzi w sezonie cykl zawodów wędkarskich które będą zaliczane do punktacji Wędkarz Roku w danym roku.
2. Wszystkie zawody cyklu WR odbywać się będą zgodnie z zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego.
3. Zwycięzca punktacji otrzymuje tytuł Wędkarz Roku.

Organizacja zawodów:
1. Terminarz i miejsce zawodów ustala z początkiem każdego roku Zarząd Koła
2. Zarząd Koła wyznacza osoby odpowiedzialne za organizację poszczególnych zawodów
3. Zarząd Koła zobowiązany jest do zamieszczenia komunikatów o terminie i miejscu każdych zawodów na tablicach oraz w sklepach wędkarskich na terenie Braniewa.
4. Prawo startu w zawodach będą mieli wędkarze Koła PZW w Braniewie, którzy opłacili składki na rzecz PZW w danym roku
5. Sprawy problematyczne, które wystąpią w czasie cyklu lub zostaną zgłoszone zostają rozstrzygnięte przez Zarząd Koła PZW w Braniewie poprzez jawne głosowanie zwykłą większością głosów.

 

Zasady punktacji zawodników:
- zwycięzca zawodów otrzymuje 1 pkt.
- każdy następny zawodnik otrzymuje ilość punktów powiększoną o 1 pkt.
- zawodnicy zajmujący miejsce wspólne otrzymują równą ilość pkt.
- liczymy punkty do 20 - zasadą jest, że każdy zawodnik bez złowionej ryby, a uczestniczący w danych zawodach cyklu otrzymuje 21 pkt.
- za każdą nieobecność na zawodach, zawodnik otrzymuje punkty w ilości 30.
5. Najsłabszy wynik z cyklu zawodów zostaje odrzucony.
6. O miejscu w końcowej klasyfikacji Wędkarz Roku decyduje łączna najniższa, liczba punktów uzyskanych na zawodach , a przy równej liczbie punktów najlepsze miejsca zajęte w zawodach cyklu.
7. Niniejszy regulamin należy rozpatrywać łącznie z Regulaminem Sportu Wyczynowego