porządek obrad walne 2018

Dariusz Trzciński

Witam.
Przypominam, że w niedzielę o godzinie 9.00 w sali kinowej braniewskiego BCK, ul. Gdańska, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW nr 10 w Braniewie oraz uroczystości 70-lecia zorganizowanego wędkarstwa w Braniewie. Zapraszam wszystkich członków naszego koła.

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KOŁA MIEJSKIEGO PZW NR10 W BRANIEWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11-02-2018r

...

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
3. Odczytanie i przyjęcie porządku i regulaminu obrad
4. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
5. Wybór Komisji mandatowej, uchwał i Przedstawienie sprawozdań z działalności za rok 2017
- Zarząd Koła,
- Sportowa,
- Finansowa
- Sąd Koleżeński
- Komisja Rewizyjna
- Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej
6. Sprawozdanie (o ważności zebrania), komisja mandatowa
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Przerwa
10. Przedstawienie Planu Działania na rok 2018 oraz Preliminarza na 2018 rok.
11. Dyskusja
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
13. Głosowanie jawne nad Planem Działania, Preliminarzem na rok 2018, uchwałami i wnioskami przedstawionych przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków
14. Zakończenie obrad WZS
15. Spotkanie w sali BCK z zaproszonymi Gośćmi / kawa herbata ciasto.