Walne zgromadzenie 2021

Informujemy, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego koła odbędzie się. Kiedy?? Ze względu na pandemię nikt na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić nawet przybliżonej daty. Prawdopodobnie po ogłoszeniu zakończenia pandemii Zarząd Krajowy PZW wyda zarządzenie określające ramy czasowe i regulaminy niezbędne do przeprowadzenie zgromadzeń w kołach, okręgach i na szczeblu krajowym.

Pracujemy dalej i czekamy.