Opłaty członkowskie.

Biuro otwarte w następujące dni:

Wtorek 8.00 do 10.00

Środa 8.00 do 10.00

Sobota 8.00 do 10.00

Do biura wchodzimy w maseczce. Prosimy o przestrzeganie wymogów sanitarnych związanych z obostrzeniami epidemiologicznymi.

TABELA OPŁAT 2021